Trondheim Havn og Knutepunkt Hell

Trondheim Havn og Knutepunkt Hell

Trondheim Havn og Knutepunkt Hell Nyhavna Trondheim Lokalisering: Trondheim Status: Mulighetsstudie Arkitekt: JSTA År: 2010 Konseptuelle grunntanker Trondheim Havn ønsket å undersøke hvilke muligheter havnedirektoratet har til å møte økene godstrafikk og behov for...
Tverrforbindelsen

Tverrforbindelsen

Tverrforbindelsen Tverrforbindelsen Lokalisering: Trondheim Status: Innbudt konkurranse Arkitekt: JSTA og A-LAB År: 2008 Premisser Innbudt konkurranse om utforming av broforbindelse mellom midtbyen og havneområdet i Trondheim, over jernbaneområdet. Samt utforming av...