Wisma

Dec 4, 2017

Wisma

Lokalisering: Oslo
Status: Ferdig bygget
Arkitekt: DARK-Prosjektansvarlig arkitekt Jan Støring
År: 2005-2010

JSTArkitekter AS

Besøksadresse:
Atelier ilsvika, Nedre Ila 56, 7018 Trondheim

Telefon:
(0047) 45631763

E-post:
post(at)jsta.no

Org.nr:
NO 991181369 MVA

Send oss en melding: