Villa i Vikhammer

Jan 9, 2018

Villa i Vikhammer

Lokalisering: Vikhammer
Status: skisse
Arkitekt: JSTA
År: 2015

 

Plan 2. etasje

Plan 3. etasje

Situasjonsplan

Snitt