Uglaveien

Jan 20, 2020

Uglaveien

Lokalisering: Trondheim
Status: Skisse
Arkitekt: JSTA
År: 2018
Program: Nybygg og ombygging av eksisterende bolig

Illustrasjon

Underetasje

Plan 1. etasje

Konseptuelle grunntanker

Utforming av det nye bygget tar utgangspunkt i nærheten til eksisterende bolig, solforhold, tomtens geometri- og kotehøyder og avstand til tomtegrensene. Bygget er tenkt som en rent geometrisk form med pulttak og uten takutstikket. For å ivareta de gode lysforholdene mot eksisterende bygg er den rene formen skråskåret mot nordøst. Den nye carporten i fasaden mot vest er tenkt som et tilføyd transparent element i en stålkonstruksjon med glasstak. Volumutformingen er i god balanse og godt tilpasset til de omkringliggende nabobyggene. Hovedplanen (plan 1.etg) inneholder stue, kjøkken og spiseareal, et bad og et soverom. Oppholdsarealene er sonedelt, men åpne mot hverandre. Mens kjøkken og spisestue er plassert mot nord og nordvest og kan utnytte landskapet, er stuedelen plassert mot sør og øst og ivaretar god og direkte kontakt med hagen og oppholdsarealet ute. Byggets geometri og pulttakformen gir mulighet til et ekstra spennende areal over bad og soverom på hovedplanen. Hemsen vil øke fleksibiliteten i boligen og vil kunne fungere som gjesterom, arbeidsrom, lekerom eller tv-stue. Rommet vil utnytte maksimalt utsikten mot marka. Et overordnet plangrep vil sikre en rekke nødvendig kvaliteter for en bymessig utvikling og fortetting, og skape nærhet til både natur og det urbane for alle boligområder i nærmiljøet.
Både plassering i terrenget, volumets utforming og karakter og nærheten til eksisterende boligbygg inviterer til en annen materialbruk enn tre. Ytterveggene er tenkt som murvegger, av type Leca isoblokk, med puss i en jordnær fargeskala. En slik yttervegg vil også være et godt svar både i forhold til brannmotstandsevne, lydisolasjonsevne, vedlikeholdsvennlighet og energieffektivitet. Noen innslag av trematerial i fasadene, som for eksempel ved inngangspartiet, vil være mulig. Karnappet mot nord er tenkt tekket i metall. Taket tenkes som et profilert metalltak. For å oppnå gode og sammenheng oppholdsarealer ute blir det nødvendig å jobbe med terrenget og med noen støttemurer. Dette vil gi mulighet til å terrassere forskjellige nivåer, skape forskjellige typer soner (av dimensjon og karakter), og gi forskjellige opplevelser av uterommet.

Snitt

Nord- og sørfasade