Trekanttomta

Nov 27, 2017

Trekanttomta

Lokalisering: Trondheim
Status: ferdigstilt
Arkitekt: JSTA og Agraff
År: 2009

Invitert konkurranse for Oslo Areal og Nedre Elvehavn AS om kontor- og forretningsbygg på ca.7000m2 og offentlig park/plass på ca. 1000m2.

Parken på sørside (Foto:Synlig.no)

Nordfasade mot Innherredsveine (Foto:Synlig.no)

Parken på sørside (Foto:Synlig.no)

Illustrasjon fra Forprosjekt

Illustrasjon fra Forprosjekt

Parken på sørside (Foto:Synlig.no)

Kantegas intern trapp  (Foto:Synlig.no)

Kantegas kantine  (Foto:Synlig.no)

Fasadedetalj (Foto:Synlig.no)

Laminert glass (Foto:Synlig.no)

Park mot Bassengbakken

JSTArkitekter AS

Besøksadresse:
Atelier ilsvika, Nedre Ila 56, 7018 Trondheim

Telefon:
(0047) 45631763

E-post:
post(at)jsta.no

Org.nr:
NO 991181369 MVA

Send oss en melding: