Stavanger 2008

Sep 11, 2017

Stavanger 2008

 

Lokalisering: Stavanger
Status: Åpen arkitektkonkurranse
Arkitekt: DARK, Vesa Honkonen, Claes Söderquist – Prosjektansvarlig arkitekt Jan Støring
År: 2006

Kunstprosjekt med høy internasjonal profil med vekt på samtidskunst og lys. Kunstprosjekter plasseres ut i forhold til et grid i Stavangerområdet. Prosjektets ulike steder oppstår som konsekvens av gridet og vil få svært ulike tomtesituasjoner; bystruktur, natur, vann, bygninger ol. Både permanente og temporære prosjekter er inkludert i gridet. Prosjektet ble plukket ut for gjennomføring, men ble senere droppet av finansielle årsaker.

Grid 5

Stavanger 2008 lyskart

JSTArkitekter AS

Besøksadresse:
Atelier ilsvika, Nedre Ila 56, 7018 Trondheim

Telefon:
(0047) 45631763

E-post:
post(at)jsta.no

Org.nr:
NO 991181369 MVA

Send oss en melding: