Port Arthur

Dec 4, 2017

Port Arthur

Lokalisering: Trondheim
Status: Skisseprosjekt
Arkitekt: JSTA
År: 2010

Premisser

Prosjektering av 2 leiligheter på Port Arthur, hver med en mulig utleiedel. Vi ønsker å utnytte potensialet i det som i dag fremstår som et dødt rom. Under veibremmen på Port Arthur planlegges leiligheter med eksponering mot byen og Nideleven.

JSTArkitekter AS

Besøksadresse:
Atelier ilsvika, Nedre Ila 56, 7018 Trondheim

Telefon:
(0047) 45631763

E-post:
post(at)jsta.no

Org.nr:
NO 991181369 MVA

Send oss en melding: