Trondheim Havn og Knutepunkt Hell

Sep 11, 2017

Nyhavna Trondheim

Lokalisering: Trondheim
Status: Mulighetsstudie
Arkitekt: JSTA
År: 2010

Konseptuelle grunntanker

Trondheim Havn ønsket å undersøke hvilke muligheter havnedirektoratet har til å møte økene godstrafikk og behov for modernisering av prosesser i godsbehandling. Vi har utarbeidet forskjellige senarioer som viser ulike muligheter for flytting av havn- og jernbanevirksomheten. Pir 2 utvikles til et sjønært område for boliger, med næringsarealer på bakkeplan mot kaien langs Nidelva, og offentlige funksjoner (Fakultetsbygg, Kunsthall med mer) som avsluttes i en park langs elva mot sør. Området kan få et maritimt miljø mot elva, og offentlig tilgjengelige utearealer for boligområdet mot bassenget på vestsiden. Nyhavna kan utvikles til å bli et kultur og nyskapingsområde med fokus på forskning og utvikling av nye typer arbeidsplasser. I dette området kan man tilrettelegge for utstrakt samvirke mellom utviklings- og leverandørbedrifter. I tillegg er det rom for et betydelig antall boliger i kaiområdet mot indre basseng, som en utvidelse av boligområdet på Ladehammeren.

Dora 1 kan få en offentlig funksjon på taket som erstatning for dagens lagerhaller, som for eksempel byens Akvarium. Ocean Space Centre vil kunne plasseres ytterst på Transittpiren, og Cirka Teaterr vil ligge opp til akvariet og det felles offentlige plass-/parkrommet. Med restauranter, gallerier og verksteder vil promenaden langs elva fra Nedre Elvehavn og ut piren egne seg utmerket som et møtested mellom nyskapende virksomhet og byens befolkning. Elveløpet fra Nedre Elvehavn og Rica Nidelven til utløpet i sjøen, opprustes til å bli et offentlig rom med promenader på begge sider. Elveskråningen på østsiden gis en vakker behandling, med vertikal steinmur med trapper ned til vannet på flere steder. Arealet mellom bebyggelsen og elvebredden etableres som et offentlig parkrom med trær og fast belegning. Elvebredden på vestsiden, hvor det i dag er kaianlegg på store deler av strekket, kan gis en maritim utforming, som kan gi plass for sjørelaterte arrangementer som supplement til tilsvarende aktiviteter i kanalen.

Plan for hele området

Plan for Nyhavna og Brattøra

Oversikt av hele planomradet

Dora Akvarium

Perspektiv av “Pirbyen”

Plan for vestre kanalhavn

Vestre kanalhavn

Storområde Stjørdal før oppgradering

Storområde Stjørdal etter oppgradering

Plan for Havna i Hell

Allbruksøya i Stjørdal

Havnemiljo Hell

JSTArkitekter AS

Besøksadresse:
Atelier ilsvika, Nedre Ila 56, 7018 Trondheim

Telefon:
(0047) 45631763

E-post:
post(at)jsta.no

Org.nr:
NO 991181369 MVA

Send oss en melding: