NTNU Campus UBY>TRON

Dec 6, 2017

NTNU Campus UBY>TRON

Lokalisering: Trondheim
Status: Åpen Internasjonal Arkitektkonkurranse, Innkjøp
Arkitekt: JSTA, Grape Architects, Migrant, Asplan Viak
År: 2017

“Here’s to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently. They’re not fond of rules. And they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can’t do is ignore them. Because they change things. They invent. They imagine. They heal. They explore. They create. They inspire. They push the human race forward. While some see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who do.”  Apple Inc.

Vi tror at fremtiden vil handle om å dele kunnskap på en helt annen måte og i en helt annen skala enn vi har vært vant til.
Med dette utgangspunktet ønsker vi:

  • Å skape sterke bånd mellom Universitetet, byens næringsliv og byens innbyggere ved å utvikle et levende by-integrert Campus, der bysamfunnet og Universitetet er i gjensidig vekst og utvikling.
  • Å synliggjøre Universitetet som en viktig og vital del av byen.
  • Å tilrettelegge for god samhandling på tvers av fagområdene innen Universitetet.
  • Å skape et nett av profilerte knutepunkter med ulike kvaliteter og programmer.
  • Å tilrettelegge for arealeffektive, bruksvennlige og
    endringsbare bygg med sikte på bærekraftig livsløp.
  • Å skape arenaer for innovasjon, entreprenørskap og skaperglede.
  • Å aktivisere og forbedre brukskvalitet og tilgjengelighet til byens grøntområder og offentlige rom: Nidelva, evenement-steder på begge sider av Elgseterbrua, Høyskoleparken, plassrom og gater osv.
  • Vi ønsker at Trondheim utvikles til å bli Universitetshovedstaden Trondheim.

Perspektiv mot Sem Sælandsvei

Perspektiv Høyskoleparken

Scenario for utbygging

Fotomontasje Høyskoleparken

Fotomontasje Hestehagen