Lade Allé

Jan 14, 2020

LADE ALLÉ

Lokalisering: Trondheim
Status: under bygging
Arkitekt: JSTA
År: 2015-2022

Premisser

Planområde: ca. 9800m2
Program: Bolig  med felleshus

Interiør (Illustrasjon: wec360)

Oversikt fra vest (Illustrasjon: wec360)

Konseptuelle grunntanker

Boligbebyggelsen består av fem bygningskropper, på 4 etasjer mot Lade Allé og en sjette boligblokk på 4 etasjer med felles takterrasse mot Julianus Holms veg. Mot Lade Allé kobles blokkene sammen med bygningsvolumer på 3 etasjer. Boligbebyggelsen består også av et mindre fellesbygg/ paviljong på én etasje. Bygningen ligger sentralt plassert i felles uteområde. Boligbebyggelsen langs Lade Allé er utformet som et samlende volum i en bymessig preget struktur med to adkomstportaler i to etasjer mellom blokkene. Volummessig utforming danner et hierarki av uterom, og åpningene mellom blokkene bidrar til å skape visuell kontakt mellom felles uteområde og de offentlige trafikkområdene. Denne utformingen bidrar også til å skape gode lydforhold i et støyutsatt område. Mot felles uteområde er disse volumene terrasserte. Terrassering vil redusere skalaen til bebyggelsen og bidra til bedre solforhold inne på tomta og mot de felles utearealene. Bebyggelsen er planlagt med 117 leiligheter med felles innvendig heis og trapperom med direkte adkomst til boenheter i hver bygning.
Utearealene i forbindelse med Lade Alle 73 er skjermet mot trafikk og sørvendt. Bebyggelsen danner gårdsrom med innganger som vender mot et stort og åpent fellesareal. Det oppnås dermed ulike typer uterom med ulike funksjoner, størrelser og kvaliteter. Dette gir variasjon i opplevelser mht. lek og opphold. Gårdsrommene i tilknytning til inngangspartiene mellom byggene, får en halvprivat karakter. Inngangspartiene skal brukes året rundt og må ha en tilrettelegging i form av hardt belegg, gjesteparkering for sykler og sittemuligheter. Her tenkes ingen trær eller høyere busker, i stedet tenkes et lavere sjikt av planter som gressarter eller stauder, som vil være med på å skape en tekstur og variasjon i utegulvet. Klatreplanter opp langs blokkene er med på å tilføre mykhet og liv til fasadene.

Plan 1. Etasje

Fasade Lade Allé

Park (Illustrasjon: wec360)