Kontorlokaler for Rus og psykisk helse

Dec 22, 2017

Kontorlokaler for Rus og psykisk helse

Lokalisering: Trondheim
Status: ferdigstilt
Arkitekt: JSTA
År: 2017

PLAN OG KONSEPT
Fjordgata er preget av flere historiske brygger som danner et bevaringsverdig ensemble. Fjordgata 66 er en typisk brygge med mange innvendinger ombygginger. I 1. etasje befinner seg forretningslokaler og i øvrige etasjene er det etablert leiligheter og kontorer.
Utvendig tilsynekomst preges fortsatt av bryggetypiske elementer.
Etter eierskifte var det ønskelig å endre formålet fra forretningslokaler til kontorlokaler i 1. etasje.
Avdeling for Psykisk helse og rus ønsket seg åpne besøkslokaler nært sentrum med åpne og trygg atmosfære.
Mot Fjordgata har vi etablert velkomst og venteområde samt møte- og mindre samtalerom. Mot kanal har vi etablert åpne kontorarbeidsplasser med felles lunsj- og møterom. Lokalene er lyse og vi kunne bevare en del gamle tømmervegger som ble oppdaget under oppussing.

Illustrasjon Kontor

Plan 1. etasje