Kimen Kulturhus

Dec 22, 2017

Kimen kulturhus

Lokalisering: Stjørdal
Status: Invitert arkitektkonkurranse 2010, ferdigstilt 2015
Arkitekt: Lusparken Arkitekter, RRA, JSTA
Kostnad: 750.000.000,-
Areal: 15.700m2

I 2015 ble KIMNE innstilt til ÅRETS BYGG og fikk BETONGTAVLEN. 2017 ble Kimen tildelt EUROPEAN AWARD FOR STEELSTRUCTURES.

Etter fem års planlegging, etter å ha vunnet en invitert konkurranse i 2010, åpnet Kulturhuset i Stjørdal, KIMEN. 21.august 2015. Et relativt omstridt prosjekt lokalt ble omfavnet av kommunens befolkning.
Som arkitekter er vi stolte over å ha fullført et meget komplekst byggeprosjekt, med høy bruks‐ og arkitektonisk kvalitet. Bygget inneholder et konglomerat av funksjoner; bibliotek, ungdomssenter, teater‐, opera‐ og konsertsal, kinoer,
dansefasiliteter, kunstgalleri, kulturskole, livssynsnøytralt seremonirom og kirke.
Bygget samspiller med en ny bypark i Stjørdal sentrum.
KIMEN er et meget viktig senter i lokalsamfunnet, og for de omkringliggende bygdene i regionen.

 

Bibliotek

Hovedperspektiv

Bibliotek

Fasade mot park