Hotellet Kuben

Nov 27, 2017

Hotellet Kuben

Lokalisering: Oslo
Status: Mulighetsstudie
Arkitekt: JSTA
År: 2008

 

Formal grep

Prinsipp

Hotellet fra Dronning Eufemias gt

Planer for 1. til 4. etasje

Planer for 5. til 8. etasje

Romtypologi

Perspektiv av patio

JSTArkitekter AS

Besøksadresse:
Atelier ilsvika, Nedre Ila 56, 7018 Trondheim

Telefon:
(0047) 45631763

E-post:
post(at)jsta.no

Org.nr:
NO 991181369 MVA

Send oss en melding: