Hotel Z

Nov 27, 2017

Hotell Z

Lokalisering: Oslo
Status: Studie
Arkitekt: JSTA
År: 2008

 

Overvik Masterplan, situasjonsplan

Bygningstypologier

Diagram typologi

JSTArkitekter AS

Besøksadresse:
Atelier ilsvika, Nedre Ila 56, 7018 Trondheim

Telefon:
(0047) 45631763

E-post:
post(at)jsta.no

Org.nr:
NO 991181369 MVA

Send oss en melding: