Kringsjåvegen

Sep 11, 2017

Kringsjåvegen

Lokalisering: Trondheim
Status: Bygget
Arkitekt: JSTA
År: 2012

Plan, 1. etasje

Plan, 1. etasje

Plan, 2. etasje

Lengde snitt

Tverrsnitt

Oppriss, nord og sør

Oppriss øst og vest

Opphold 2. etasje

Vestfasade

Vindusdetalj

Vestfasade

JSTArkitekter AS

Besøksadresse:
Atelier ilsvika, Nedre Ila 56, 7018 Trondheim

Telefon:
(0047) 45631763

E-post:
post(at)jsta.no

Org.nr:
NO 991181369 MVA

Send oss en melding: