FRØYA KULTUR OG KOMPETANSESENTER

Aug 14, 2017

FRØYA KULTUR OG KOMPETANSESENTER

Lokalisering: Frøya
Status: innbyd konkurranse – 1. premie, ferdigstillt
Arkitekt: JSTA, Eggen Arkitekter
Areal: 4.200m2
År: 2011-2013

Vinnerprosjekt i innbudt arkitektkonkurranse 2011.
Prosjektet er et spleiselag mellom Sør Trøndelag Fylkeskommune, Frøya Kommune og privat bidragsyter (Salmar AS).
Bygget inneholder videregående skole, kulturskole, kulturhus og kino. Som lokalt kompetansesenter med nasjonale og internasjonale
samarbeidspartnere innen de blå næringene, har Frøya videregående skole en særstilling i lokalsamfunnet. Kulturhusdelen som har sambruk med skolen og Kulturskolen på Frøya binder anlegget tett opp til hele lokalsamfunnet, som Frøyas storstue.

I et lokalsamfunn med en stor andel utenlandske arbeidere med familie, er det viktig å gi gode og inkluderende aktivitets‐ og kulturtilbud.
I et nylig oppført Blått kompetansesenter på nabotomten, har skolen undervisningslokaler med tett samarbeid med de havbaserte næringsaktørene på Frøya og utviklings‐ og forskningsmiljøer knyttet til havbruk. Den videregående skolen har egen oppdrettskonsesjon.

Bygget ble nominert til Byggeskikkprisen 2015

  1. etasje

Naturaksen

Hovedinngang (Foto:Synlig.no)

Sal (Foto:Synlig.no)

Tversnitt

Amfi (Foto:Synlig.no)

Oppriss nord og sør

Oppriss, øst og vest

Romstudie Campus

Romstudie sal

JSTArkitekter AS

Besøksadresse:
Atelier ilsvika, Nedre Ila 56, 7018 Trondheim

Telefon:
(0047) 45631763

E-post:
post(at)jsta.no

Org.nr:
NO 991181369 MVA

Send oss en melding: