Autronica hovedkvarter

Aug 14, 2017

Autronica hovedkvarter – Kontor og produksjonslokaler for Autronica

Lokalisering: Trondheim
Status: Bygget
Arkitekt: JSTA

Fasade (Foto:Synlig.no)

Bygget sett fra sørvest (Foto:Synlig.no)

Inngangsparti

Illustrasjon av forprosjekt

Inngangsparti (Foto:Synlig.no)

Hovedtrapp (Foto:Synlig.no)

Ravinen (Foto:Synlig.no)

Åpen produksjon

Tegninger, 1. etasje

Tegninger, 2. etasje

Tegninger, 3. etasje

Tegninger, snitt.

JSTArkitekter AS

Besøksadresse:
Atelier ilsvika, Nedre Ila 56, 7018 Trondheim

Telefon:
(0047) 45631763

E-post:
post(at)jsta.no

Org.nr:
NO 991181369 MVA

Send oss en melding: