Barcode

Dec 22, 2017

Barcode

Lokalisering: Oslo
Status: ferdigstilt
Arkitekt: DARK Arkitekter AS, a-lab og MVRDV
Areal: 200.000m2
År: 2003

Vinnerprosjekt i invitert arkitektkonkurranse 2005, med tittel Barcode. 2. Premie i innbudt arkitektkonkurranse Byrom i Bjørvika 2006.
Konsulentarbeid for Oslo S Utvikling med utvikling av bystruktur og reguleringsplan for Bispevika.
Vinnerprosjektet Barcode var et alternativt utbyggingskonsept for en tett ny bystruktur I Bjørvika. Konseptet bygger på prinsippet om å åpne opp den tette byveven med siktlinjer og åpenhet for de bakenforliggende bydelene mot sjøen.

Prosjektet gjennomgikk store endringer i Reguleringsplanprosessen, men de overordnede prinsippene er opprettholdt i realiseringen av prosjektet. Konsulentarbeidet for Bispevikaområdet har bestått i å analysere kapasitet, formål, utbyggingsmønstre og kommunikasjonslinjer. Dessuten er det utarbeidet skisseutkast for hotell og bolig‐/næringsbygg.
JSTArkitekter var innleid som spesialkonsulent for OSU i dialog med reguleringsarkitekt A‐lab.

Illustrasjon Barcode

Fugleperspektiv urbanaksen