Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-8 varsles det at Nordic Estate AS, eier av deler av sameiet Port Arthur 9
(Gnr/Bnr.: 408/19), setter i gang arbeid med reguleringsplan for arealene under eksisterende vei.
Formålet med reguleringen er å legge til rette for to boligenheter med utleiemuligheter. Området er del av sameiet Port Arthur 9. Området er avgrenset som vist på kart ovenfor.
Eventuelle synspunkter som har betydning for planarbeidet kan sendes skriftlig til JSTARKITEKTER AS med kopi til Trondheim kommune innen 30.03.2018.

Naboer vil bli tilskrevet direkte angående oppstart.