Om JSTA

  • Arkitektur er et erkjennelses- og på samme tid et kulturelt produkt med ”følelser”.
  • Arkitektur som er bevisst sitt kulturelle ståsted er ekte modernisme.
  • Arkitektur er uttrykk for verdier.
  • Arkitektoniske oppgaver er utfordrende å løse idet det alltid er flere rette løsninger på samme problemstilling.

1 Erfaring og nysgjerrighet
Vi driver et kontor som vil gi deg tilgang til et nyskapende arkitektmiljø med fokus på bærekraft og tidløs design. JSTA består av fem entusiastiske arkitekter med internasjonal bakgrunn, og som elsker å skape byggverk som tjener både deg som bruker og samfunnet. Sammen dekker vi et bredt felt av kunnskap og erfaring innen fagområdet, og har fokus på å være et verksted for utvikling av nye ideer samt videreforedling av både den norske og den internasjonale arkitekturarven.
Over tid har vi etablert et nettverk av dyktige norske og internasjonale kontorer som samarbeidspartnere, noe som både sikrer bred fagkunnskap og betydelig kapasitet.
Det er viktig for oss å være del av arkitekturforsknings- og undervisningsmiljøet ved fortsatt å ha et nært forhold til arkitektutdanningen ved NTNU, Fakultet for Arkitektur og Billedkunst. Kontoret er en del av det kreative arbeidsfellesskapet Atelier Ilsvika.

2 Dialog og vilje
I våre prosjekter forutsetter vi tett dialog med bruker, utbygger og myndigheter. Åpenhet, gjensidig respekt og samarbeid, er grunnleggende for å kunne skape prosjekter som både eiere, brukere og samfunnet vil få glede av. Vårt nettverk av fagfolk innen samfunns-, plan-, arkitektur-, bygg-, interiør-, miljø-, lysdesign- og kunstmiljøene, gjør oss til en interessant partner for byggherrer med ambisjoner.
I ulike faser av prosjekter bruker vi forskjellige verktøy for å utvikle og kommunisere våre ideer. Vi bruker håndskisser, detaljerte CAD tegninger, tradisjonelle fysiske modeller og intelligente BIM- modeller.
Arkitekturkonkurranser har en sentralplass i vår arbeidsstrategi. Dette holder kontoret faglig oppdatert og vi kan relatere vårt arbeid til andres svar på samme oppgave. Vinnerprosjekter i konkurranser har gitt kontoret vesentlige bidrag til oppdragsmengden, gode referanser og verdifulle kontakter.

3 Klarhet og varighet
I det øyeblikket man setter sammen to steiner begynner man å skape rom. Å skape rom er en bevist handling som har konsekvenser for individet og samfunnet.
Når det skapes offentlige og private rom, bør det være en selvfølge at brukerne oppleve arkitektur både innvending og utvendig positivt. Derfor er det viktig å skape klare og inviterende rom som provoserer positive handlinger. Du skal har glede av å være i ditt hjem og du skal trives i ditt samfunnshus, din skole eller på veien dit!
I samfunnsmessig sammenheng må arkitektur bidra til å skape trygge og åpne rom som gir mulighet til å møtes. Våre byer er full av vakre bygg som former harmonisk enheter, som oppfattes som behagelig. Behagelighet avhenger av å treffe rett skala og av å balansere variasjon mot orden.
Som arkitekt og som byggherre påtar vi oss et viktig ansvar for samfunnet og for enkelte individer. Dette ansvaret kan ikke overvurderes verken i nåtiden eller i framtiden.

JSTArkitekter AS

Besøksadresse:
Atelier ilsvika, Nedre Ila 56, 7018 Trondheim

Telefon:
(0047) 45631763

E-post:
post(at)jsta.no

Org.nr:
NO 991181369 MVA

Send oss en melding: