Lund Østre

Regulering for Lund Østre ble sluttbehandlet i bystyret 07.12.2017. På 2 tomter har vi planlagt en blanding av skivehus og rekkehus. Planen viser totalt ca  65 leiligheter. Av disse utformes 20 stykk som rekkehus.