Aktuelt

Port Arthur 9

Port Arthur 9

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-8 varsles det at Nordic Estate AS, eier av deler av sameiet Port Arthur 9 (Gnr/Bnr.: 408/19), setter i gang arbeid med reguleringsplan for arealene under eksisterende vei. Formålet med reguleringen er å legge til...

read more
Lade Allé

Lade Allé

Vi er i gang med regulering av Lade Alle. Vi sikter på en løsning med ca 120 leiligheter. Leilighetene er fordelt på terrassehus og en blokker. Disse er plassert rundt et romslig gårdsrom.

read more
Lund Østre

Lund Østre

Regulering for Lund Østre ble sluttbehandlet i bystyret 07.12.2017. På 2 tomter har vi planlagt en blanding av skivehus og rekkehus. Planen viser totalt ca  65 leiligheter. Av disse utformes 20 stykk som rekkehus.

read more
Harald Hårfagres gate 8

Harald Hårfagres gate 8

Regulering for Harald Hårfagresgate ble sluttbehandlet i bystyret 07.12.2017. Her tenker vi mellom 50 og 60 leiligheter fordelt på 3 terrasserte blokker som henvender seg Ladepark.

read more

JSTArkitekter AS

Besøksadresse:
Atelier ilsvika, Nedre Ila 56, 7018 Trondheim

Telefon:
(0047) 45631763

E-post:
post(at)jsta.no

Org.nr:
NO 991181369 MVA

Send oss en melding: