Port Arthur 9

Port Arthur 9

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-8 varsles det at Nordic Estate AS, eier av deler av sameiet Port Arthur 9 (Gnr/Bnr.: 408/19), setter i gang arbeid med reguleringsplan for arealene under eksisterende vei. Formålet med reguleringen er å legge til rette for to...
Lade Allé

Lade Allé

Lade Allé Vi er i gang med regulering av Lade Alle. Vi sikter på en løsning med ca 120 leiligheter. Leilighetene er fordelt på terrassehus og en blokker. Disse er plassert rundt et romslig...
Lund Østre

Lund Østre

Lund Østre Regulering for Lund Østre ble sluttbehandlet i bystyret 07.12.2017. På 2 tomter har vi planlagt en blanding av skivehus og rekkehus. Planen viser totalt ca  65 leiligheter. Av disse utformes 20 stykk som...
Harald Hårfagres gate 8

Harald Hårfagres gate 8

Harald Hårfagres gate 8 Regulering for Harald Hårfagresgate ble sluttbehandlet i bystyret 07.12.2017. Her tenker vi mellom 50 og 60 leiligheter fordelt på 3 terrasserte blokker som henvender seg...