Lund Østre

Lund Østre

Regulering for Lund Østre ble sluttbehandlet i bystyret 07.12.2017. På 2 tomter har vi planlagt en blanding av skivehus og rekkehus. Planen viser totalt ca  65 leiligheter. Av disse utformes 20 stykk som...
Harald Hårfagres gate 8

Harald Hårfagres gate 8

Regulering for Harald Hårfagresgate ble sluttbehandlet i bystyret 07.12.2017. Her tenker vi mellom 50 og 60 leiligheter fordelt på 3 terrasserte blokker som henvender seg...