Port Arthur 9

Port Arthur 9

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-8 varsles det at Nordic Estate AS, eier av deler av sameiet Port Arthur 9 (Gnr/Bnr.: 408/19), setter i gang arbeid med reguleringsplan for arealene under eksisterende vei. Formålet med reguleringen er å legge til rette for to...
Lade Allé

Lade Allé

Lade Allé Vi er i gang med regulering av Lade Alle. Vi sikter på en løsning med ca 120 leiligheter. Leilighetene er fordelt på terrassehus og en blokker. Disse er plassert rundt et romslig...